Gimnazija danas

U Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci provoditi se suvremeni gimnazijski programi opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Zgrada gimnazije na Sušaku 600 đaka raspoređenih u 20 razrednih odjela, koliko gimnazija broji u ovoj školskoj godini, 50 vrsnih profesora izučavaju sadržajan i zahtjevan gimnazijski program, ali često i mnogo više od toga...Pored redovitih nastavnih aktivnosti, osmišljava se tu i zajednički provodi niz izvannastavnih sadržaja, dotiču se nove spoznaje, aktivno i kreativno promišlja o umjetnosti, književnosti, prirodoslovlju… Tijekom svih stoljeća djelovanja, kao i danas, gimnazija je težila za izvrsnošću i to u svim dijelovima školskog života. Oduvijek je gajila dobre tradicijske vrijednosti, ali i razvijala nove vrijednosti u skladu s društvenim razvojem kao i novim humanističkim i pedagoškim dosezima. Stoga danas s ponosom možemo reći da naša škola djeluje prema suvremenim odgojno-obrazovnim načelima. Uz tradicionalni oblik nastave i proces učenja, učenici mogu stvarati i učiti iskustveno, uključujući se u različite projekte i programe zajedno sa svojim nastavnicima. Ovakav oblik rada omogućava im da, uz stjecanje znanja, istraže i izraze svoje kreativne potencijale, interese, mogućnosti i odgajaju se za samostalno, društveno angažirano djelovanje. Izgradili smo kreativnu školu, spremnu za inovacije i istraživački pristup učenju. Mladim ljudima nastojimo omogućiti da što bolje upoznaju i izraze svoje osobnosti i formiraju se kao cjelovite ličnosti koje će spoznati vrijednosti znanja, rada i ustrajnosti koje će ih voditi u daljnji svijet cjeloživotnog učenja i stvaranja, jednostavno rečeno,


NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS!
(Ne učimo za školu, nego za život!)


NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE

Nastavni predmeti OPćA
JEZIČNA PRIRODOSLOVNO
MATEMATIČKA
Razredi: 1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1. 2. 3. 4.
Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
I. strani jezik 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
II. strani jezik 2 2 2 2 4 3 3 3 2* 2* 2* 2*
Latinski jezik 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - -
Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Psihologija - 1 1 - - - 2 - - - 1 -
Logika - - 1 - - - 1 - - - 1 -
Filozofija - - - 2 - - - 2 - - - 2
Sociologija - - 2 - - - 2 - - - 1 -
Povijest 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Zemljopis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5
Fizika 2 2 2 2 2 2 2* 2* 3 3 3 3
Biologija 2 2 2 2 2 2 2* 2* 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2 2 2 2* 2* 2 2 2 2
Informatika 2 - - - - 2 - - 2 2 2 2
Politika i gospodarstvo - - - 1 - - - 1 - - - 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izborni predmeti - 2 2 2 - - 2 2 2 2 2 2
Etika/Vjeronauk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci u ovoj godini upisuje:  

  • Opći smjer - Škola upisuje 3 razredna odjela. - Minimalni bodovni prag je 46 bodova.
  • Jezični smjer - Škola upisuje 1 razredni odjel. - Minimalni bodovni prag je 46 bodova.
  • Prirodoslovno-matematički smjer - Škola upisuje 1 razredni odjel. - Minimalni bodovni prag je 46 bodova.
  • Jezična gimnazija – III. strani jezik umjesto jednog od prirodne grupe predmeta
  • Prirodoslovno matematička gimnazija – matematika i informatika umjesto II. stranog jezika
Friday the 20th. Custom text here