Gimnazijski arhiv

 

Gimnazijski arhiv

 

Arhiv je ustanova za ├Ęuvanje starih dokumenata; skup pisanih spomenika koji se odnose na djelatnost neke ustanove. Dolazi od gr├Ękih rije├Ęi arhe-po├Ęetak, izvor; ili kao prvi dio slo┼żenice u zna├Ęenju: viši, prvi...odnosno archeion-dr┼żavna zgrada, gradska vije├Žnica, poglavarstvo, a naš stari izraz je pismohrana.
Polaze├Ži od ovih op├Žeprihva├Ženih znanstvenih pojmova, s pravom mo┼żemo konstantirati da naša gimnazija ima svoj arhiv-pismohranu, koji nam ukazuje na stoljetni slijed rada i djelovanja ove odgojno-obrazovne ustanove, na lokacijama u tadašnjoj Rijeci ili na Sušaku, do danas. K tomu sam arhiv, izme├░u ostalih relevantnih materijalnih i pisanih izvora kao što su prirodoslovni kabineti (kemijski, fizikalni i biološki) i spomeni├Ęka knji┼żnica naše gimnazije, potvr├░uju povijesnu slijednost rije├Ękoga srednjeg školstva upravo Prvoj suša├Ękoj hrvatskoj gimnaziji, u ├Ęijim se prostorima to blago ├Ęuva velikom brigom bivših i sadašnjih profesora i u├Ęenika naše gimnazije, još od vremena protjerivanja hrvatske gimnazije iz Rijeke 1896. godine na Sušak.
Sam arhiv, smješten u prostorima naše gimnazijske zgrade, ustrojen je po arhivskim zakonima. Istina je da ne posjeduje pisane dokumente vezane uz osnivanje isusova├Ęke gimnazije iz 1627. godine u Rijeci, što je rezultat i politi├Ękih prilika (ukidanje reda i drugo) koje su ostavile posljedice i na gimnaziju na ovome prostoru, a i šire. Me├░utim, ostali materijalni ( kri┼ż, pe├Ęatnjak) i pisani dokazi, kao što su sa├Ęuvane knjige naše Spomeni├Ęke knji┼żnice, potvr├░uju naš gimnazijski povijesni slijed.
Arhivska gra├░a pohranjena u arhivu naše gimnazije datira od 1788. godine, a vezana je uz rad gimnazije na odgojnom i obrazovnom polju na dobrobit pojedinca i šire zajednice. To se odnosi na: protokole, imenike (katalog, mati├Ęna knjiga) u├Ęenika, svjedod┼żbe, ku├Žni red (disciplinska pravila), zapisnike Nastavni├Ękog vije├Ža, uredbe, koje se odnose na rad i ustroj ustanove-gimnazije, u├Ęeni├Ęke pohvale i kazne, te zapisnike s mature...Iz ovih navedenih materijala mo┼że se spoznati sve o u├Ęenicima, od mjesta ro├░enja i socijalnog statusa roditelja vjerske i nacionalne pripadnosti, uspjeha ili neuspjeha, zbog neu├Ęenja ili nemara, zbog bolesti ili slabih materijalnih prilika, do pla├Žanja ili nepla├Žanja školarine, uvjeta stanovanja i prehrane pod budnim okom staratelja, razrednika i ravnatelja, preporuke svršenom maturantu o daljnjem naukovanju, odnosno studiranju...
Tu je zapisana i nastavni├Ęka zakletva, kojom su profesori postavljani za gimnazijskog nastavnika, a kojom su potvr├░ivali da ├Že se pridr┼żavati gimnazijskih zakona, tu je opisano profesorsko obiteljsko stanje i uvjeti stanovanja, k tome i godišnje berivo (pla├Ža), njihovi dosjei s ocjenama, napredovanje u nastavni├Ękoj karijeri ili pojedina├Ęni sukobi s u├Ęenicima te premještanja u druge gimnazije u Hrvatskoj, na vlastiti zahtjev ili po sili zakona.
K tome istaknimo korespondenciju Ravnateljstva gimnazije prema mjesnoj vlasti ili Vladi i obratno. Ona sadr┼żi: propise, naredbe, uredbe, ukaze o unaprje├░enju ili pla├Ži, o namještenju ili premještenju profesora, o kaznama i isklju├Ęenju u├Ęenika iz hrvatskih gimnazija.
Zadatak je i ├Ęast profesorima i u├Ęenicima naše gimnazije, ali i budu├Žim generacijama profesora i u├Ęenika, da bri┼żno ├Ęuvaju, prou├Ęavaju i javnosti prezentiraju ovo neprocijenjeno blago koje svjedo├Ęi o prošlosti školstva grada Rijeke i domovine nam Hrvatske. 

 
Ratko Duševi├Ž, prof.

 

 
 
  
Friday the 20th. Custom text here