Upisi učenika u prvi razred gimnazije - školska godina 2017./2018.

Upisi učenika u prvi razred gimnazije - školska godina 2016./2017.

Natječaj za upis u 1. razred 2017./2018. (PDF)

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr (NISpuSŠ)

 

Upisi se provode sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 49/2015. i 47/17) i Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (NN 48/17).

 

U školsku godinu 2017./2018. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci upisuje:

 

OBRAZOVNI PROGRAM

TRAJANJE

BROJ UČENIKA

 

NASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA UPIS

 

NATJECANJE

PO IZBORU ŠKOLE

 

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U ŠKOLI KAO OBAVEZNI

POTREBNI DOKUMENTI

 

OPĆA GIMNAZIJA

 

4

 

104

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija i biologija

 

biologija

 

engleski,

talijanski,

francuski,

španjolski, njemački  jezik

 

 

 

 

 

upisnica

 

 

 

 

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

 

4

 

26

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, kemija, fizika i biologija

 

biologija

 

engleski,

talijanski,

francuski,

španjolski, njemački jezik

 

JEZIČNA GIMNAZIJA

 

4

 

26

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija i biologija

 

biologija

 

engleski,

talijanski,

francuski jezik

 

NAPOMENE :

  • U jezičnoj gimnaziji učenici umjesto fizike od 3. razreda biraju 3. strani jezik - francuski, španjolski ili njemački.
  • U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji učenici mogu umjesto 2. stranog jezika odabrati pojačani program matematike i informatike.
  • Osim obveznih stranih jezika učenici u gimnaziji u izbornoj ili fakultativnoj nastavi mogu učiti španjolski, francuski, njemački jezik ili makedonski jezik po modelu C.
  • Za formiranje grupe  stranog jezika mora se prijaviti najmanje 13 učenika.

 


NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE
 

Nastavni predmeti

OPćA 

JEZIČNA

PRIRODOSLOVNO
MATEMATIČKA

Razredi:

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1.

2.

3.

4. 

Hrvatski jezik

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

I. strani jezik

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

II. strani jezik

2

2

2

2

4

3

3

3

2*

2*

2*

2*

Latinski jezik

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Likovna umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Psihologija

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

Logika

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

1

-

Povijest

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Zemljopis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

Fizika

2

2

2

2

2

2

2*

2*

3

3

3

3

Biologija

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

Informatika

2

-

-

-

-

2

-

-

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Izborni predmeti

-

2

2

2

-

-

2

2

2

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Gimnazijsko obrazovanje završava polaganjem državne mature. Državnu maturu polažu svi učenici iz predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik i Matematika na višoj ili osnovnoj razini, prema odabiru. Učenici mogu polagati i izborne predmete prema želji i potrebi za nastavak obrazovanja.

 
Sunday the 27th. Custom text here