PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

 

                                                           N A T J E Č A J

 

 

  1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati neposredne nastave tjedno)
  2. Nastavnik/ca latinskog jezika – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati neposredne nastave tjedno)
  3. Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati neposredne nastave tjedno)
  4. Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati neposredne nastave tjedno)
  5. Nastavnik/ca likovne umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (7 sati neposredne nastave tjedno)
  6. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno)
  7. Nastavnik/ca kemije – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (18 sati neposredne nastave tjedno)
  8. Nastavnik/ca talijanskog jezika – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme (4 sata neposredne nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.
  9. Nastavnik/ca biologije – 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme (22 sata neposredne nastave tjedno) – zamjena za bolovanje

 

Uvjeti:

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 18. travnja 2017.  

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 10. travnja  2017.

 

 

Ravnateljica Đudita Franko, prof.

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci pridružila se ove školske godine međunarodnom projektu iz programa Erasmus+ Europske unije. 

Projekt pod nazivom Učenici danas, odgovorni poduzetnici sutra (Students Today Responsible  Entrepreneurs Tomorrow) bavi se obrazovanjem učenika u segmentu poticanja na društvenu osjetljivost i poučavanje o načinu organiziranja Društveno odgovornih poduzeća te  korporativnoj društvenoj odgovornosti. 

 Uz našu gimnaziju u ovom dvogodišnjem projektu sudjeluje gimnazija Korchagin iz Skopja, gimnazija Radviliskis iz Litve i nevladina organizacija Out-of-the-Box iz Bruxellesa, a koordinator je  nevladina organizacija ARNO iz Skopja.

U nastavku možete pogledati kratki prikaz projekta kao i dojmove s prve učeničke mobilnosti u kojoj su sudjelovali naši učenici i profesori  - Bruxelles, 20.2.2017. – 26.2.2017.

Učenici danas - izvješće 3.2017. - pdf

Bruxelles - izvješće - pdf

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 20th. Custom text here