Upisi se provode sukladno 
Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 49/2015. i 47/17) 

Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (NN 47/18).

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr (NISpuSŠ)

 Natječaj za upis u 1. razred 2018./2019.

 

U školsku godinu 2018./2019. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci upisuje:

 

 

 

PROGRAM

T
R
A
J
A
NJ
E

B
R
O
J

U
Č
E
N
I
K
A

 

NASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA IZBOR

 

NATJECANjE IZ ZNANJA

STRANI JEZICI
koji se uče u školi kao obavezni

POSEBNI
UVJETI

OPĆA GIMNAZIJA

 

4

 

96

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: Biologija

 

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: Biologija

Engleski jezik,

Talijanski jezik,

Francuski jezik,

Španjolski jezik,

Njemački jezik

Zdravstveni:

Uredno kognitivno funkcioniranje.

 

Dodatna provjera znanja iz engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik održat će se 3. 7. 2018. u 10:00 sati ( na pisani zahtjev učenika), a za kandidate s teškoćama u razvoju 18. 6. 2018. u 11:30 sati ( na pisani zahtjev učenika).

 

Troškovi školovanja za strane državljane iz zemalja izvan EU koji ne ispunjavaju uvjete iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole iznose 3.000, kn.

PRIRODO-SLOVNO MATE-
MATIČKA GIMNAZIJA

 

4

 

24

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i predmet po izboru škole: Biologija

 

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i natjecanje po izboru škole: Biologija

Engleski jezik,

Talijanski jezik,

Francuski jezik,

Španjolski jezik,

Njemački jezik

JEZIČNA GIMNAZIJA

4

24

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: Biologija

 

Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: Biologija

Engleski jezik,

Talijanski jezik,

Francuski jezik

 

NAPOMENE :

U jezičnoj gimnaziji učenici umjesto kemije od 3. razreda biraju 3. strani jezik - francuski, španjolski ili njemački.

U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji učenici mogu umjesto 2. stranog jezika odabrati pojačani program matematike i informatike.

Osim obveznih stranih jezika učenici u gimnaziji u izbornoj ili fakultativnoj nastavi mogu učiti španjolski, francuski, njemački jezik ili makedonski jezik po modelu C.

Za formiranje grupe stranog jezika mora se prijaviti najmanje 12 učenika


Gimnazijsko obrazovanje završava polaganjem državne mature. Državnu maturu polažu svi učenici iz predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik i Matematika na višoj ili osnovnoj razini, prema odabiru. Učenici mogu polagati i izborne predmete prema želji i potrebi za nastavak obrazovanja.

 


NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE
 

Nastavni predmeti

OPćA 

JEZIČNA

PRIRODOSLOVNO
MATEMATIČKA

Razredi:

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1.

2.

3.

4. 

Hrvatski jezik

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

I. strani jezik

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

II. strani jezik

2

2

2

2

4

3

3

3

2*

2*

2*

2*

Latinski jezik

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Likovna umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Psihologija

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

Logika

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

1

-

Povijest

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Zemljopis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

Fizika

2

2

2

2

2

2

2*

2*

3

3

3

3

Biologija

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

Informatika

2

-

-

-

-

2

-

-

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Izborni predmeti

-

2

2

2

-

-

2

2

2

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

   

Dvadeset četiri učenika iz trećih i četvrtih razreda Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, kao pobjednici prednatjecanja,  pod mentorstvom profesorice Ljubice Božić sudjelovali su 20. siječnja 2017. na Euroscoli u Strasbourgu.  Među 480 učenika i 44 nastavnika iz 22 države Europske unije bili su jedina grupa iz hrvatske.  Istaknuli su se zavidnim znanjem i umijećem iznošenja svojih stavova na engleskom jeziku. U  dvorani za parlamentarne rasprave Hemicycle pokazali su znanje, talente i vještine postavljajući pitanja europarlamentarcu Michaelu Gahleru zastupniku Europske pučke stranke (kršćanski demokrati), te  radeći u šest grupa izmješani sa svojim vršnjacima iz ostalih država na gorućim temama  društveno-političke problematike Europske unije. Ovaj izazov su prihvatili s velikom odgovornošću i veseljem. Euroscola je iskustvo koje će njima ostati u trajnom i lijepom sjećanju.

Sukladno čl. 14 st. 7 podst. 7 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljenog od 28. prosinca 2016. do 13. siječnja 2017. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

  1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. E razreda u Slovačku-Poljsku-Češku u periodu od 20. 8. do 3. 9. 2017.  – broj ponude 3 - kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

  1. Z. Dante Tours Rijeka
  2. Speranza d.o.o. Zagreb

 

  1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. D razreda u Njemačku-Nizozemsku u periodu od 20. 8. do 3. 9. 2017.  – broj ponude 4 – kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

  1. Putnička agencija VIA Rijeka
  2. Z. Dante Tours Rijeka

 

Odabrane ponude bit će predstavljene na roditeljskim sastancima navedenih razrednih odjela prema pozivu.

Popis odabranih ponuda objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 25. siječnja 2017.

 

 

 

Ravnateljica

 

Đudita Franko, prof.

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 20th. Custom text here