Sušačka se gimnazija dostojno i svečano oprostila od svojih 149 maturanata. Prigodnim pozdravnim govorom, u ime profesorskog zbora, ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci Đudita Franko čestitala je učenicima na rezultatima postignutim tijekom gimnazijskog školovanja poželivši im ostvarenje snova.

Bila je to prigoda da  Nastavničko vijeće nagradi osmero maturanata:

Doris Todorović

Una Rastović

Hana Samaržija

Nika Milinović

Karla Konjuh

Ivan Andrić

Dorijan Dragičević

Nikola Babić

Između  nagrađenih maturanata proglašena je učenica generacije. Ovogodišnji laureat je učenica 4.c razreda HANA SAMARŽIJA. Hana je, osim kontinuirano vrhunskih rezultata u četverogodišnjem školovanju, u ovoj školskoj godini osvojila i prva mjesta na državnim natjecanjima iz engleskog jezika i filozofije, autorica je najboljeg eseja na državnom natjecanju Europa u školi te članica skupine koja je Gimnaziju predstavljala na Državnoj smotri simultanog suđenja. Izuzetna je i njezina srebrna medalja na Međunarodnoj olimpijadi iz filozofije.

Za sva ta postignuća dobitnica je  Oskara znanja kojim su je nagradili  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje. Ujedno, kao najbolja riječka učenica, dobitnica je i nagrade koju dodjeljuje Zaklada Snježana Malčec.

Nagradu  će joj uručiti  akademik Petar Strčić u četvrtak, 21. srpnja 2016. u 9 sati u Gimnaziji.

 

 

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

  1. Nastavnik/ca francuskog jezika - 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati neposredne nastave tjedno)

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 2. kolovoza 2016.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 25. srpnja  2016.

 

Ravnateljica

Đudita Franko, prof.

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 19th. Custom text here