Upisi učenika u prvi razred gimnazije - školska godina 2016./2017.

Natječaj za upis u 1. razred 2017./2018. (PDF)

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr (NISpuSŠ)

 

Upisi se provode sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 49/2015. i 47/17) i Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (NN 48/17).

 

U školsku godinu 2017./2018. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci upisuje:

 

OBRAZOVNI PROGRAM

TRAJANJE

BROJ UČENIKA

 

NASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA UPIS

 

NATJECANJE

PO IZBORU ŠKOLE

 

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U ŠKOLI KAO OBAVEZNI

POTREBNI DOKUMENTI

 

OPĆA GIMNAZIJA

 

4

 

104

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija i biologija

 

biologija

 

engleski,

talijanski,

francuski,

španjolski, njemački  jezik

 

 

 

 

 

upisnica

 

 

 

 

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

 

4

 

26

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, kemija, fizika i biologija

 

biologija

 

engleski,

talijanski,

francuski,

španjolski, njemački jezik

 

JEZIČNA GIMNAZIJA

 

4

 

26

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija i biologija

 

biologija

 

engleski,

talijanski,

francuski jezik

 

NAPOMENE :

  • U jezičnoj gimnaziji učenici umjesto fizike od 3. razreda biraju 3. strani jezik - francuski, španjolski ili njemački.
  • U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji učenici mogu umjesto 2. stranog jezika odabrati pojačani program matematike i informatike.
  • Osim obveznih stranih jezika učenici u gimnaziji u izbornoj ili fakultativnoj nastavi mogu učiti španjolski, francuski, njemački jezik ili makedonski jezik po modelu C.
  • Za formiranje grupe  stranog jezika mora se prijaviti najmanje 13 učenika.

 


NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE
 

Nastavni predmeti

OPćA 

JEZIČNA

PRIRODOSLOVNO
MATEMATIČKA

Razredi:

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1.

2.

3.

4. 

Hrvatski jezik

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

I. strani jezik

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

II. strani jezik

2

2

2

2

4

3

3

3

2*

2*

2*

2*

Latinski jezik

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Likovna umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Psihologija

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

Logika

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

1

-

Povijest

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Zemljopis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

Fizika

2

2

2

2

2

2

2*

2*

3

3

3

3

Biologija

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

Informatika

2

-

-

-

-

2

-

-

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Izborni predmeti

-

2

2

2

-

-

2

2

2

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Gimnazijsko obrazovanje završava polaganjem državne mature. Državnu maturu polažu svi učenici iz predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik i Matematika na višoj ili osnovnoj razini, prema odabiru. Učenici mogu polagati i izborne predmete prema želji i potrebi za nastavak obrazovanja.

 

Dana 16. svibnja od 11,00 - 14,00 sati održala se 4. simulirana sjednica Hrvatskoga sabora, na Markovu Trgu u Zagrebu. Ovaj učenički saziv sabora čini 126 učenika zastupnika.Tema Sjednice je \"Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma\". Pod mentorstvom profesorice Ljubice Božić na sjednici sudjeluje 7 naših učenika zastupnika. Pojedinačni govor održao je Adrijan Štivić 1 F. Naše zastupnice su Sara Grgurić i Karla Jokić 3. D, Lucija Bistrović, Stefani Vidanović, Eva Hlača te Karla Kušić 1.A. Ovo je još jedan način učenja demokracije kroz predmet Građanski odgoj i obrazovanje.

Sukladno čl. 14 st. 7 podst. 7 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljenog od 25. ožujka do 4. travnja 2016. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

  1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. C razreda u Beč-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. - broj ponude 1- kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:
  1. Putnička agencija VIA Rijeka
  2. Putnička agencija Petros d.o.o.

 

Odabrane ponude bit će predstavljene na roditeljskom sastanku navedenog razrednog odjela prema pozivu.

Popis odabranih ponuda objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 11. travnja 2016.

 

Ravnateljica

Đudita Franko, prof.

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 20th. Custom text here