×

Naslovnica

Obavijesti 2021./22.

O školi

Nastava

Upisi u školu

Erasmus+

e-Potvrda o statusu učenika

Kontakt

Linkovi

Upisi u školu
2021.

Upisi u 1. razred - Važno!

Kandidati koji su stekli pravo upisa u Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci dužni su dostaviti upisnicu vlastoručno potpisanu i potpisanu od strane roditelja/skrbnika na e-mail upisi@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr 12. ili 13. srpnja 2021. do 12 sati.

U e-mailu navesti i kontakt broj jednog roditelja ili donijeti u školu u prostorije na 1. katu 12. ili 13. srpnja 2021. od 8 do 12 sati.

Upisi 2021.

Upisi se provode sukladno:

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr (NISpuSŠ)

Natječaj za upis u 1. razred 2021./2022.

U školsku godinu 2021./2022. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci upisuje:

Program Trajanje Broj učenika Nastavni predmeti značajni za izbor Natjecanje iz znanja Strani jezici koji se uče kao obvezni Posebni uvjeti
Opća gimnazija 4 96 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik, Njemački jezik Zdravstveni:
Uredno kognitivno funkcioniranje.

Dodatna provjera znanja iz engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik održat će se 30. 6. 2021. u 9:00 sati (na pisani zahtjev učenika), a za kandidate s teškoćama u razvoju 21. 6. 2021. u 12:00 sati (na pisani zahtjev učenika).

Troškovi školovanja za strane državljane iz zemalja izvan EU koji ne ispunjavaju uvjete iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole iznose 3.000, kn.
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 24 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik, Njemački jezik
Jezična gimnazija 4 24 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik

Napomene:

  • U jezičnoj gimnaziji učenici umjesto fizike od 3. razreda biraju 3. strani jezik - francuski, španjolski ili njemački.
  • U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji učenici mogu umjesto 2. stranog jezika odabrati pojačani program matematike i informatike.
  • Osim obveznih stranih jezika učenici u gimnaziji u izbornoj ili fakultativnoj nastavi mogu učiti španjolski, francuski, njemački, ruski, portugalski jezik ili makedonski jezik po modelu C.
  • Za formiranje grupe stranog jezika mora se prijaviti najmanje 12 učenika